BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Monday, March 17, 2008

Tou Hao Tian Xin

ni shuo ni zui xi huan qian wo de shou
You said you like to hold my hand the most
na gan jue wo zhen de hen xiang shuo
This feeling really makes me want to say
mei yi miao wo hai shou
that every second i'm shy
yi dian dian xin dong
and a bit touched
you hao duo zui xin xian de gan dong
There are alot of new ways to touch (someone's heart)
bu yong yu gou
without spending money
ni yi ding gei wo
You definitely (would) give me
zui chao ji de wen rou
the most tenderness
rong hua wo de xin wo
that melts into my heart's nest
ni shi tou hao tian xin mei cuo
Without a doubt, you are my number one sweet heart
ni zui ai wo mei cuo
Without a doubt, you love me the most
xiang qiao ke li de you huo mei yi kou
Like the attraction in every bite of chocolate
diao biao yi ge bu zhou
represents a step
ni shi tou hao tian xin mei cuo
Without a doubt, you are my number one sweet heart
ni zui ai wo mei cuo
Without a doubt, you love me the most
mo qi hao de mei hua hao shuo
The chemistry is good, there's no word to put it
zhi yao ni zhui qiu
Just need you to woo me and
wo jiu dian tou
I'll nod
ni shuo ni zui xi huan qian wo de shou
You've said you like to hold my hand
na gan jue wo zhen de hen xiang shuo
This feeling really makes me want to say
mei yi miao wo hai shou
that every second i'm shy
yi dian dian xin dong
and a bit touched
you hao duo zui xin xian de gan dong
There are alot of new ways to touch (someone's heart)
bu yong yu gou
without spending money
ni yi ding gei wo
You definitely (would) give me
zui chao ji de wen rou
the most tenderness
rong hua wo de xin wo
that melts into my heart's nest
ni shi tou hao tian xin mei cuo
Without a doubt, you are my number one sweet heart
ni zui ai wo mei cuo
Without a doubt, you love me the most
xiang qiao ke li de you huo mei yi kou
Like the attraction in every bite of chocolate
diao biao yi ge bu zhou
represents a step
ni shi tou hao tian xin mei cuo
Without a doubt, you are my number one sweet heart
ni zui ai wo mei cuo
Without a doubt, you love me the most
mo qi hao de mei hua hao shuo
The chemistry is good, there's no word to put it
zhi yao ni zhui qiu
Just need you to woo me and
wo jiu dian touI'll nod
ni shi tou hao tian xin mei cuo
Without a doubt, you are my number one sweet heart
ni zui ai wo mei cuo
Without a doubt, you love me the most
xiang qiao ke li de you huo mei yi kou
Like the attraction in every bite of chocolate
diao biao yi ge bu zhou
represents a step
ni shi tou hao tian xin mei cuo
Without a doubt, you are my number one sweet hear
ni zui ai wo mei cuo
Without a doubt, you love me the most
mo qi hao de mei hua hao shuo
The chemistry is good, there's no word to put it
zhi yao ni zhui qiu
Just need you to woo me and
wo jiu dian tou
I'll nod

0 comments: